مرکز مشاوره کارآفرینی

مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی صفاتک، افتخار همکاری با مشاوران زیر را دارد:

جناب آقای محمد ایزدی

(منتور و مشاور)

مدیر عامل الیز خودرو
قائم مقام مدیر عامل دارکوب سپهر آسیا

زمینه تخصصی: سازماندهی و مدیریت

سرکار خانم آزاده نادری

(منتور و مشاور)

عضو هیئت مدیره و مدیر توسعه گروه تولیدی همشهری و هانی

زمینه تخصصی: عارضه یابی و توسعه کسب و کار

جناب آقای سعید صفری

(منتور و مشاور)

مدیر عامل شرکت ایمن سازی

زمینه تخصصی: اصول موفقیت و عارضه یابی

جناب آقای مهدی شاهسواری

(مشاور)

دکترای کارآفرینی

زمینه تخصصی: راه اندازی استارت آپ و بازاریابی

جناب آقای مظاهر کاظمی

(مشاور)

رئیس گروه سازمان امور مالیاتی

زمینه تخصصی: حسابداری و مالی

فهرست

درخواست مشاوره: